58985

به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، جهانگیر راد کارشناس حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستنان کازرون با اشاره به اهمیت مبارزه و کنترل غیر شیمیایی عوامل خسارت زا در مزارع و تولید محصول سالم، اعلام نمود: در 4 ماهه اول سال جاری، رديابي و شناسايي مگس ميوه مدیترانه ای که طی چند سال اخیر به شهرستان کازرون ورود پیداکرده،توسط اعضای شبکه مراقبت وکارشناسان پهنه ها انجام و درهمین راستا تاکنون تعداد 50 عدد تلم غفرمونیدلتا، 20 عددتله سراترپ به همراه مایع مربوطه ، کارت زرد چسبنده 200 عدد و تله مکفیل به تعداد 50 عدد در سطح باغات آلوده نصب و روند فعالیت آفت مورد بررسی قرار گرفته است.


لازم به ذکر است در رابطه با این موضوع و جهت آگهی باغداران تعداد 5 کارگاه آموزشی و ترویجی در این شهرستان برگزار و تعداد 250 نفر بصورت چهره به چهره آموزش دیدند.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد