3535414

سرپرست معاونت باغبانی وزارت جهاد از توسعه و بهره برداری ۱۴۷۶ هکتار گلخانه و سایبان در ۵ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های کازرون و کوهچنار،به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی،محمدعلی طهماسبی ادامه داد: از ۱۴۷۶ هکتار عملکرد ۵ ماهه، ۷۶۱.۹ هکتار مربوط به توسعه گلخانه‌ها و سایبان‌ها و ۷۱۴.۱ هکتار مربوط به بهره برداری از گلخانه‌های احداث شده، بوده است.

وی گفت: از ۷۶۱.۹ هکتار سطح گلخانه توسعه یافته تاکنون، سطح ۴۸۸ هکتار خود اجرایی و ۲۷۴ هکتار با تسهیلات بانکی اجرا شده است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: از ۴۸۸ هکتار سطح خود اجرایی گلخانه‌ها، ۴۶۵ هکتار معادل ۹۵.۲ درصد به گلخانه تجاری، ۶.۴ هکتار (۱.۳ درصد) به گلخانه‌های کوچک مقیاس و ۱۶.۶ هکتار (۳.۵ درصد) به سایبان‌ها تعلق دارد.

وی افزود: از ۲۷۴ هکتار گلخانه که با تسهیلات بانکی احداث شده است، ۲۶۴.۲ هکتار (۹۶.۴ درصد) به گلخانه‌های تجاری، ۱.۲ هکتار (۰.۴ درصد) به گلخانه‌های کوچک مقیاس و ۸.۶ هکتار (۳.۲ درصد) به سایبان‌ها اختصاص دارد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد